Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat akcji i jej założeń?
Napisz do nas, odezwiemy się do Ciebie jak najszybciej!To pole musi być uzupełnione

Administrator danych

VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa (dalej „my”, „VanityStyle”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie: na adres podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
  • przez e-mail: daneosobowe@vanitystyle.pl
  • telefonicznie: 22 371 50 72

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W VanityStyle został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iod@vanitystyle.pl.

Cele przetwarzania

Obsługa zgłoszonej sprawy, a przetwarzanie danych odbywa się w odpowiedzi na Twoje zgłoszenie i w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, ewentualnie w związku z realizacją obowiązku prawnego wynikającego z przepisu prawa (np. w sytuacji gdy sprawa, o której mowa powyżej stanowi żądanie realizacji praw przysługujących Ci na gruncie RODO)

Podstawy prawne przetwarzania

Nasz uzasadniony interes

Okres przechowywania danych

Dane osobowe, będą przechowywane do momentu zakończenia korespondencji przez strony.

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu VanityStyle: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne

Prawa związane z przetwarzaniem danych

  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo dostępu do danych
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
  • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych (PUODO)

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe wskazane są wyżej).

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: www.vanitystyle.pl/prywatnosc